Monolit u Sremu

23 kilometra severozapadno od Beograda, u Sremu, na desnoj obali Dunava, dva kilometra nizvodno od Novih Banovaca, niklo je veliko sivo geometrijsko telo – “čudo” koje meštani već zovu “kućom bez prozora” i “kućom bez krova”. Svi tamo znaju da je tu “neobičnu kuću sagradio Macura”, ali retko kome “pada-na-pamet” da se radi o muzeju.…

Read More

Magacin Macura

Ovde se nekad skladištilo žito, жито, Grain, Getreide, triticum, σιτάρι… pre no što bi postalo brašno, брашно, liszt, múka, moka, aro, varo, Mehl, Flour, simila, αλεύρι… a potom hleb, хлеб, hljeb, kruh, kruv, leb, lebac, kenyér, chlieb, mangro, Brot, Bread, panem, ψωμί…I ljudi su bili zahvalni.

Read More

Zenitizam

Braća Micić – Ljubomir (1895-1971) i Branko Ve Poljanski (1898-194?) – pokrenuli su 1921. u Zagrebu časopis Zenit i do sredine 1923. objavili 24 broja ove Internacionalne revije za umetnost i kulturu. Ljubomir Micić, glavni urednik u doslovnom smislu, seli potom uredništvo u Beograd, ali će se 25. broj, prvi beogradski, pojaviti tek 1924, sa…

Read More

Jugo-Dada

Nakon što je oktobra 1920. u Pragu – gde je studirao slavistiku – sročio i izložio svoju teoriju orgarta, koja je prepoznata kao “originalni dadaizam”, Dragan Aleksić (1901-1958) je stupio u vezu sa bardovima Cabareta Voltaire: Tristanom Tzarom, Richardom Hülsenbeckom i Raoulom Hausmannom te s Kurtom Schwittersom, Walterom Mehringom i Maxom Ernstom i priključio se…

Read More

Gorgona

Zagrebačka protokonceptualna grupa koje se irealizirala od 1959. do 1966. Josip Vaništa (1924), Julije Knifer (1924-2004), Radoslav Putar (1929-1994), Marijan Jevšovar (1922-1998), Dimitrije Bašičević – Mangelos (1921-l9S7), Matko Meštrović (1933), Ivan Kožarić (1921), Đuro Seder (1927) i Miljenko Horvat (1935) povremeno su se sastajali, razgovarali, dopisivali, upućivali jedni drugima “misli za pojedine mesece”, slali domaće…

Read More