Ovde se nekad skladištilo žito, жито, Grain, Getreide, triticum, σιτάρι
pre no što bi postalo brašno, брашно, liszt, múka, moka, aro, varo, Mehl, Flour, simila, αλεύρι… a potom hleb, хлеб, hljeb, kruh, kruv, leb, lebac, kenyér, chlieb, mangro, Brot, Bread, panem, ψωμί…I ljudi su bili zahvalni.

Alhemičari su se divili toj transformišućoj snazi materije – pokušavali su da rade po ugledu na prirodu. A i antropozof Rudolf Štajner je njome bio fasciniran: “Ostvarujte harmonične odnose sa ljudima oko sebe i živite u skladu sa zakonitostima i ritmovima prirode”. Ipak, dodao je: “Povremeno zastanite i izvršite reviziju svega što vam se događalo u proteklom periodu. Proverite ispravnost svojih postupaka, životnih stavova, ciljeva i sadržaja vašeg života”.

Na mestu gde se nekad skladištilo žito, sada je Magacin: mesto za arhiviranje najrazličitijih umetničkih postupaka. I za reviziju svega što nam se događalo. Nekadašnji “rudnik hleba”, (p)ostao je “rudnik nade”. Tu ćemo sad naći i Gorgonu”, i Josipa Vaništu, i Julija Knifera, i Gergelja Urkoma, i Nešu Paripovića, i Eru Milivojevića, i Pravina Cherkoorija, i Josepha Beuysa, i Miru Brtku, i Nobuya Abea, i Rašu Todosijevića, i Vladana Radovanovića, i Olgu Jevrić, i Bracu Dimitrijevića, i Marinu Abramović, i Kostu Bogdanovića, i mnoge mnoge druge. Tu ćemo sad možda naći i sebe, zastati, proveriti ispravnost sopstvenih postupaka razmišljajući i diskutujući o arhitekturi, o modi, o filmu, o dizajnu, o teatru… Tu ćemo možda proveriti svoje životne stavove, ciljeve i sadržaje sopstvenog života – pred umetnošću Dragane Ognjenović ili u teatru Nikite Milivojevića… Tu, gde je nekad bilo žito…

Magacin “Macura” je koji kilometar uzvodno od Muzeja “Macura”. Dunavom, od Novih do Starih Banovaca. Ili putem: 25 kilometara od Beograda. Adresa je Zenit 4.

Ako bismo Dunavom, uzvodno, nastavili dalje – od adrese Zenit 1 Muzeja “Macura” u Novim Banovcima, preko adrese Zenit 4 Magacina u Starim – došli bismo do adrese Zenit 3. Tamo negde u Burgenlandu, Gradišću, Várvidéku, Őrvidéku… u pokrajini koja Austriju spaja sa Slovačkom, Mađarskom i Slovenijom. A gde je adresa Zenit 2? Ona je nizvodno, istim tim Dunavom, u Beogradu. Prote Mateje 18. Tamo gde je Ljubomir Micić – možda pod uticajem alhemičara i Rudolfa Štajnera – maštao o Zeniteumu. Zenit 1, Zenit 2, Zenit 3, Zenit 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *