Braća Micić – Ljubomir (1895-1971) i Branko Ve Poljanski (1898-194?) – pokrenuli su 1921. u Zagrebu časopis Zenit i do sredine 1923. objavili 24 broja ove Internacionalne revije za umetnost i kulturu. Ljubomir Micić, glavni urednik u doslovnom smislu, seli potom uredništvo u Beograd, ali će se 25. broj, prvi beogradski, pojaviti tek 1924, sa zaglavljem: Voimja zenitizma. Osmobroj 26-33 i još dva broja iz 1924. nose specifikaciju: Međunarodni časopis. Kalendar nove umetnosti i savremenog života, a dva iz 1925. i šest iz 1926: Međunarodni časopis. 43. broj – ispostaviće se i poslednji – iz decembra 1926, zabranjen je s obrazloženjem da se tekstom Zenitizam kroz prizmu marksizma “širi komunistička propaganda”.

Ljubomir Micić

Zenit je tokom šest godina izlaženja menjao svoju avangardnu i ideološku fizionomiju. Krenuo je veoma široko, ekspresionistički, da bi se već od šestog broja – posle Manifesta zenitizma koji juna 1921. potpisuju Ljubomir Micić, Ivan Goll i Boško Tokin – programsko polje počelo radikalno sužavati. Ključna reč, barbarogenij, nikad do kraja definisana, lutala je od ničeanizma do slavenofilstva i od antropozofije do komunizma, postajući sve namrgođenija, sve antievropskija, sve balkanskija i sve srpskija, ali je časopis izgledom ostao u okvirima ekspresionističko-kubističko-futurističke sinteze uz jak i narastajući konstruktivistički pečat.

Kroz Zenit su prošle ličnosti gotovo cele moderne naše književnosti, nezadržavši se u toj firmi dugo zbog nesporazuma ličnih”, a Ljubomir Micić je bio u komunikaciji sa mnogim evropskim avangardnim vođama, časopisima, pokretima i umetnicima: od Herwartha Waldena do Filippa Tommasa Marinettija, od nemačkog Der Sturma i holandskog De Stijla do mađarskog Ma i praškog Diska, od ekspresionizma do ruske avangarde, od Lászla Moholy-Nagya i Avgusta Černigoja do El Lissitzkog i Alexandra Archipenka.

Časopis ZENIT br. 15

Ljubomir Micić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *